Aktivní centrum pro rodiče a děti
Je nás jen pár, jsme nezisková organizace „Fajn spolek“ a jarmark jsme poprvé udělali čistě “jen tak”. Nyní už se nemůžeme zastavit, žene nás touha udržet v našem městě tradici řemeslných jarmarků se svou neopakovatelnou atmosférou a snaha povzbudit zájem návštěvníků o české rukodělné výrobky…
Kromě ČESKÝCH ORIGINÁLNÍCH RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ, jejichž skladbu velmi pečlivě ladíme, aby si přišli na své opravdu všichni, budou k vidění u vybraných prodejců i UKÁZKY ŘEMESEL. Navíc si návštěvníci budou moci vedle hotových výrobků odnést domů i MATERIÁL PRO TVOŘENÍ, většinou v podobě již hotových materiálových balíčků či materiálu dle vlastního výběru. Jak děti tak dospělí si budou moci zkusit něco vyrobit ve TVŮRČÍCH DÍLNÁCH.
Nedílnou součástí našeho jarmarku se stala POMOC POTŘEBNÝM – každým jarmarkem věnujeme finační příspěvek vybrané osobě nebo skupině osob. Zapojit se mohou všichni návštěvníci zakoupením darovaných výrobků od přítomných řemeslníků přímo v INFOSTÁNKU.

věříme, že 13. JARMARK bude šťastný – hlavně pro desetiletou NELINKU z Milovic, pro kterou jarmark pořádáme…

Nelinka se od narození potýká s těžkým mentálním i pohybovým postižením a častými epileptickými záchvaty. Potřebuje 24hodinový dozor, je ležící, rodiče ji musí polohovat, krmit pomocí sondy přímo do bříška a rehabilitovat s ní.

Maminka Nelinky: „Každodenní péče o Nelinku se někdy stává náročnou. Máme podporu v rodině, ale vědomí, že nám pomáhají i ‚cizí‘ lidé, je pro nás důležité a pečuje se nám tak lépe.

POMOCI MŮŽETE ZAKOUPENÍM VÝROBKŮ, VĚNOVANÝCH PŘÍTOMNÝMI ŘEMESLNÍKY, NA INFOSTÁNKU – VEŠKERÉ VAŠE PŘÍSPĚVKY JSOU PRO NELINKU

Na obrázku může být: 2 lidé, smějící se lidé, sedící lidé a uvnitř