Aktivní centrum pro rodiče a děti

Miniškolka (2- 5 let) začínáme 4.9.2019

Co to je?

snek-225x300Projekt „Miniškolka v ulitě“ je zaměřený na celkový rozvoj dětí.

Podporuje poznávací i fyzické dovednosti dětí, rozvíjí jejich představivost a tvořivost, pomáhá zdokonalovat jejich komunikační schopnosti a schopnosti potřebné pro navazování sociálních kontaktů, vede děti k sebeúctě a k ohleduplnosti vůči druhým a učí je být samostatnějšími a odpovědnějšími.

Komu je Miniškolka určena?

Dětem ve věku 2-5 let.

Kde bude projekt probíhat?

V klubu Fajn, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem.

Dopoledne (8:00 – 12:30).           

Co Miniškolka Vašim dětem nabízí?

  • činnosti z výtvarné oblasti – kreslení, stříhání, modelování, práce s přírodninami
  • činnosti z hudební výchovy – zpěv, poslech, rytmizování, hra na jednoduché nástroje
  • činnosti zaměřené na rozvoj řeči – vyprávění, recitace, říkadla, výklad přísloví, předvádění a vyprávění pohádek
  •  pohybové aktivity – hry, soutěže, prvky dětského aerobiku
  • činnosti rozvíjející logické myšlení a jemnou motoriku
  • zařadíme i hodinu Montessori.

Jednotlivé aktivity pestrého programu budou přizpůsobeny aktuálním potřebám, přáním a zájmu dětí!

Je nutné děti předem přihlásit?

Ano, protože kapacita je omezena na 10 dětí. Přihlášky je možné vyzvednout v klubu, popř. si je můžete stáhnout z našich webových stránek. 

Jak mohu dítě přihlásit?

Na telefonním čísle 603340033 nebo přímo v klubu Fajn.

Jaké je vstupné?

 Poplatek za celé dopoledne činí 200Kč/dítě a dopoledne

Kdo se dětem v Miniškolce bude věnovat

Radana Toušová

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme v klubu Fajn, na telefonním čísle 603340033

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTIČKY

Miniškolka v ulitě