Aktivní centrum pro rodiče a děti

Přihláška do Miniškolky v ulitě

 

 

Provoz Miniškolky:    příchod dětí  8: 30 – 9: 00

                                   odchod dětí (v doprovodu dospělého) 12: 00 – 12: 30

 

Co zabalit dětem s sebou:      Svačinu, pití, pohodlné oblečení, přezůvky (na sportovní aktivity

v tělocvičně), zástěrku (nebo oblečení vhodné pro výtvarnou

práci), kapesník.

 

 

Jméno, příjmení dítěte:                                                          Rok a měsíc narození:

 

Alergie, zdravotní omezení:

 

 

 

Kontakt na zákonné zástupce – telefon:

 

Kontaktní mail:

 

Je nutné předem uhradit částku za docházku na celý měsíc (150Kč/dítě/1dopoledne)!

Pokud se dítě do zaplacené Miniškolky nemůže dostavit (např. z důvodu nemoci), je nutné jej předem omluvit (nejpozději do 16:00 – tj. dne, který předchází absenci v Miniškolce). Včasně omluvené absence si dítě nahradí v následujícím měsíci.

Na neomluvené absence není možné uplatňovat náhradu!

 

Svým podpisem potvrzuji souhlas s docházkou dítěte do Miniškolky, respektováním provozu Miniškolky a také potvrzuji pravdivost a úplnost výše uvedených informací o dítěti.

 

                                                           ………………………………………………………………………….

                                                                                  podpis zákonného zástupce

 

Připomínky: