Aktivní centrum pro rodiče a děti

VELKÉ DÍKY

Za finanční příspěvky na nové lino do herny.

Novému Golfovému hřišti Loreta golf za ukázku základů golfu pro děti.

Pani Cibulkové z dopravního hřiště v Nymburce

Panu Dvořákovi za čtvrky a velké papíry.

Společnosti Lysá free za umístění internetu.

Ježíškovi za obrovskou televizi na které si můžeme hrát hry X – BOX.

Všem spolupracovníkům a nadšencům: Jitce Peřinové, Heleně Šmídové, Květě Světinské, Ivetě Bufkové, Lence Dvořákové. Dík holky!. A hlavně všem, kteří nás návštěvují.

Bez VÁS by to nešlo!!!!!!!!!! DĚKUJEME. Johana a Renata